otocikma.com ’un Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Otocikma, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, üyelerde dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Otocikma, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, www.otocikma.com ’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Otocikma tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Otocikma tarafından yapılabilir. Otocikma tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

b) www.otocikma.com ,Site üzerinden, Otocikma’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler,üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Otocikma tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.otocikma.com ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Otocikma, sitede yer alan üyelik bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. d) Otocikma, sitede sağlanan hizmet’ler kapsamında üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. e)Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcının üyeliği, Otocikma tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Otocikma, sitenin işleyişine ve/veya sitenin genel kurallarına veya genel ahlak kurallarına aykırı ve www.otocikma.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Otocikma, bu mesaj veya içeriği giren Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Üyeler ve www.otocikma.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Üyelerin, siteye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dükkan" isimleri de işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, üyelerin "kullanıcı ismi" veya "dükkan" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyelerin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.otocikma.com Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

 

 

 

 

 

,