Ticari Elektronik İleti

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU

Değerli Üyemiz,

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince, Ticari elektronik iletiler (Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri), alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Hizmet sağlayıcı yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. 

Tarafınıza ait kişisel verilerin https://www.otocikma.com/ tarafından hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği hakkında Üyelik Aydınlatma linkinden ve otocikma Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile tarafınıza ait kişisel verilerin ve ticari elektronik ileti gönderimi konusunda tarafınızı aydınlatma ve açık rızanızı alma amacı ile hazırlanmıştır. 

Yukarıda yazılı bilgilendirme doğrultusunda;

a) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, işbu bilgilendirme ve açık rıza formunu okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum. 

b) Yukarıda açıklandıkları şekilde tarafıma Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, bilgi, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla, otocikma, tarafıma e-posta, SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.