Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

SUVİDO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA

VERİ SORUMLUSU:

SUVİDO BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Adres: Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39/3408 Bayraklı/İZMİR

Tel: 0 850 840 99 35

E-posta: destek@otocikma.com

 

Değerli Müşterimiz,

Şirketimiz SUVİDO Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından, https://www.otocikma.com/ internet adresinde yeni üyelik yapmak için hesap oluşturduğunuz sırada doldurmuş olduğunuz üyelik formu ile tarafınıza ait isim, soyisim, e-posta adresiniz ve üyeliğinizin tamamlanmasının ardından otocikma.com hizmetlerini kullanmaya başladığınızda tarafınıza ait adres ve iletişim bilgileriniz kaydedilecektir.

www.otocikma.com internet sitesine üye olmanızın ardından ilan yayınlamanız halinde internet sitemize vermiş olduğunuz telefon numaranız, ilanınız ile ilgilenen kişilerin sizinle iletişim kurabilmesi amacıyla verdiğiniz ilana ait sayfada yayınlanacaktır.

Tarafınıza ait kişisel veriler, Şirketimiz ile yapmış olduğunuz üyelik ilişkisinde tarafımıza ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirketimiz hizmet kalitesinin takibi, tarafımızdan talep etmiş olduğunuz bilgi, belge ve operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi, tarafınıza özel fırsatların geliştirilmesi ve bildirilmesi, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, otocikma’ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, otocikma’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, internet, işlem güvenliği sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek, tarafınızla iletişim kurulması ve tarafınıza bildirim yapılması amaçları ile kaydedilecektir.

Tarafınıza ait yukarıda sayılan kişisel verileriniz

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  3. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Sayılan kişisel verileriniz tarafınızca sunulan bilgi ve belgelere, doldurulan formlara dayalı olarak veya beyan üzerine otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.  

Şirketimiz tarafından yukarıda sayılan amaçlarla edinilecek kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak Şirketimiz tarafından kaydedilebilir, depolanabilir ve muhafaza edilebilir. Tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için işlendiği amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için yurt içi veya yurt dışında bulunan yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, sigorta şirketleri, gümrük ve lojistik şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar ve danışmanlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, hizmet alınan alt yüklenici şirketler, taşıma ve gümrük hizmet görevlileri ve görevli kamu kurumları gibi sözleşmenin ifası için Şirketimize hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin danışman ve şirketler dahil olmak üzere üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilir, aktarılabilir ya da açıklanabilir.

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı Ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 11. maddesi gereğince tarafınıza ait elektronik ticaret işlemlerine ilişkin kayıtlarınız ve bu kayıtların içerdiği kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, yasal yükümlülüğümüz gereğince, işlem tarihinden itibaren 3(üç) yıl süreyle saklanmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesinde belirtilen haklarınızı Adalet Mah. Manas Bulv. Folkart Towers No: 39/3408 Bayraklı/İZMİR adresine yazılı olarak veya şirketimizin destek@otocikma.com elektronik posta adresine ileterek kullanabilirsiniz.

Yukarıda yazılı bilgilendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimiz tarafından hangi amaç ve şartlarla işlenebileceği ve aktarılabileceği konusunda tarafınızı aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır.