Yasaklı Ürünler

 

a) Otocikma tarafından sitede verilen hizmetler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı Otocikma tarafından yasaklanmıştır.

b) Yasaklı Ürünlerin Satıcı tarafından sitede satışa arz edilmesi ve bu durumun Otocikma tarafından tespit edilmesi halinde, www.otocikma.com , ilgili Yasaklı Ürünlerin satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünleri satışa arz eden Satıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme veya Üyelik Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) www.otocikma.com , gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcıya önceden uyarıda bulunmaksızın,Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünlerin satışıyla bağlantılı olarak, Otocikma ihbarı veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, www.otocikma.com u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, www.otocikma.com ’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, sitede sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1) Alım-Satımı devlet iznine tabi olan ürünler, 

2) Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler, 

3) Kaçak ve ithalatı yasak ürünler v.b.